Reizen Inholland

Via de AllRisk-Shop, verzekeringsadviseur van Hogeschool Inholland, heeft de Stichting Hoger Onderwijs Nederland bij, AIG, voor iedereen die in opdracht van Hogeschool Inholland en/of de holding Hogeschool Inholland een internationale reis onderneemt, en zich aanmeldt bij de AllRisk-Shop, een collectieve reisverzekering afgesloten.

Dekkingsgebied en duur:

De verzekering is van kracht tijdens grensoverschrijdende dienstreizen en studiereizen binnen de gehele wereld. De dekking gaat in op het moment dat de reis daadwerkelijk aanvangt en eindigt op het moment dat de werknemer of student van de betrokken reis is teruggekeerd, hetzij thuis, hetzij op het werkadres.

Aanmelden:

Medewerkers en studenten die gebruik willen maken van deze collectieve reisverzekering kunnen zich aanmelden op de website van de AllRisk-Shop.

  1. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden

Een mailtje aan verzekeringen@allriskshop.nl met de benodigde gegevens kan natuurlijk ook!

Ingeval van calamiteiten:

Kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag, bellen met AIG Group plus +31 10 4535656
Het polisnummer is: 60.03.1120. De verzekeringsnemer: Stichting Hoger Onderwijs Nederland.

Dekking AIG Plus Zakelijke Reisverzekering
Beschadiging, verlies of diefstal van bagage € 7.500,--
waaronder maximaal geld en cheques € 2.500,--
Buitengewone kosten, te weten: Kostprijs
Vervoer naar een ziekenhuis  
Repatriëring naar woonplaats  
Opsporingskosten  
Repatriëring van het lichaam bij overlijden  
Vervroegde terugkeer bij overlijden gezinslid  
Reiskosten voor een vervangend medewerker  
Ticket voor een familielid  
Medische kosten (secundair) Kostprijs
Overlijden als gevolg van een ongeval € 20.000,--
Blijvende invaliditeit a.g.v. een ongeval € 20.000,--
Wettelijke aansprakelijkheid (secundair) € 5000.000,--
Annulering en reisonderbreking € 10.000,--
Kaping, ontvoering of onrechtmatige Hechtenis (max.€ 20.000,--) € 500,-- per dag
Politieke evacuatie € 50.000,--
Datum vertrek *
Bijvoorbeeld: 17/09/2023
Datum terugkeer *
Bijvoorbeeld: 17/09/2023
Geboortedatum *
Bijvoorbeeld: 17/09/2023
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.