Ongevallenverzekering

Stichting Hoger Onderwijs Nederland heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor medewerkers en studenten van Hogeschool Inholland en de Holding Inholland b.v. De verzekering is van kracht gedurende de tijd dat medewerkers werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van Hogeschool Inholland. Zowel voor medewerkers als studenten is de verzekering van kracht gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, resp. van huis of school naar een andere door Hogeschool Inholland aangegeven plaats en terug. Voor stagiaires in Nederland en het buitenland is er een 24uurs dekking van kracht.

De verzekerde bedragen per rubriek zijn:
A. Overlijden € 7.500,00
B. Blijvende invaliditeit € 75.000,00
D. Geneeskundige kosten (secundair) € 3.000,00
E. Extra t.b.v. Tandheelkundige kosten (secundair) € 2.500,00

Indien het ongeval het gevolg is van een opzettelijk door derden gepleegd geweldmisdrijf dan worden de verzekerde uitkeringen verdubbeld.

Voor medewerkers is het bedrag onder A. € 57.500,--. Tevens is er voor bedrijfhulpverleners een aanvullende dekking tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden als bedrijfshulpverlener.

De verzekering is via de AllRisk-Shop ondergebracht bij Chartis onder polisnummer 60.12.5374.