Aansprakelijkheid

Stichting Hoger Onderwijs Nederland heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten als exploitant van Hogeschool Inholland en eigenaar van de Holding Inholland bv. De verzekerde som is maximaal € 5.000.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico is € 2.500,-- bij zaakschade en € 10.000,-- bij letselschade. De polis heeft Werelddekking. De dekking voor de USA en Canada is aan speciale voorwaarden gebonden. Op deze polis is naast de zogenaamde werkgeversaansprakelijkheid op secundaire basis de aansprakelijkheid van de studenten meeverzekerd. Ook tijdens stage van de studenten geeft de polis een secundaire dekking in de gehele wereld. De polis is in samenwerking met de AllRisk-Shop via AON ondergebracht bij Allianz Nederland Corporate. Het polisnummer bij AON is V0100089291.

Het gebruik van motorrijtuigen door studenten of medewerkers van Hogeschool Inholland is nooit verzekerd! Deze moeten altijd door de eigenaar afzonderlijk verzekerd worden.

Werkgeversaansprakelijkheid met motorrijtuigen:

Indien een werknemer een dienstreis met zijn eigen auto maakt is deze er zelf voor verantwoordelijk deze afdoende te verzekeren. Hogeschool Inholland is niet aansprakelijk voor schade aan het motorvoertuig. Voor eventuele gevolgschade (medische kosten, inkomensderving e.d.) tijdens dienstreizen heeft de Stichting Hoger Onderwijs Nederland een verzekering afgesloten die hiervoor een secundaire dekking biedt. De polis loopt via de AllRisk-Shop bij Turien & Co. onder polisnummer 500124789.